Diensten

Wij zijn gespecialiseerd in juridische, technische en commerciële vertalingen. Onze klanten variëren van het Ministerie van Veiligheid en Justitie tot RTL. U kunt ook bij ons terecht voor aanvullende diensten als tekstredactie, communicatieadvies of taaltraining.

Onze activiteiten beperken zich niet tot het zakelijke. Literaire teksten vertalen wij met behoud van de originele stijl en emotie.

De kunst van tolken en vertalen. Tolken en vertalers reiken over taal- en cultuurgrenzen heen en maken communicatie mogelijk. Vertalen betekent de communicatiebarrières opheffen en de taalkennis creatief gebruiken. Het resultaat is een op maat gesneden vertaling die u helpt anderen te bereiken.

 

DBA VERKLARING

Alle overeenkomsten zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-06 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in individuele overeenkomsten ongewijzigd overgenomen. Voor zover in de individuele overeenkomsten aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.